Thứ Ba, 10 tháng 1, 2012

LẠI DỰ ĐỐI VUI

Câu 1:
Vế ra: Dùng đầu tết bóng trong trận tết ( Thanh Dạ)
Vế đối: Nhặt đá kì chân ở suối Kì  ( Song Thu )

Câu 2:
Vế ra : Thăm Khánh Hòa, anh Phong huýt gió vang rừng gió ( Vân Anh)
Vế đối: Về phủ Khoái, chú Sửu mua trâu  ở Khoái Châu   ( Song Thu )

Câu 3:
Vế ra:Anh Phong, chị Mát hóng gió mát ngoài hiên ( Hữu Trung)
Vế đối: Anh Thế, chị Lan  xem thế lan trước ngõ    ( Song Thu )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét