Thứ Hai, 2 tháng 1, 2012

TỰ ĐỐI LẠI VÀ TỰ NHẬN XÉT

Vế ra:
            Mua chả, chả muốn ăn, đành mang trả cô hàng chả.
Các vế tự đối:
          1,Con nuôi, nuôi chẳng được, đành nhận nuôi đứa cháu nuôi.
          2, Bắn cò, cò không chết, được bóp cò trong đảo cò.
  Tự nhận thấy vế 1 không chỉnh, vì từ con nuôi là một danh từ ghép, không đối được với "mua chả " vốn là hai từ đơn:một động từ, một danh từ.
          Vế 2 lại không chỉnh vì 2 từ cò ở giữa(cò không chết, được bóp cò) đều là danh từ không thể đối được với 2 động từ của vế ra (chả muốn ăn, đành mang trả). Biết vậy mà không sửa được.
                                           2 - 1 - 2012
                                             Vũ Thị Song Thu

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét