Thứ Bảy, 14 tháng 1, 2012

TƯƠNG ĐỐI ĐỐI VỚI BÁC TẠ ANH NGÔI

- Bác Tạ Anh Ngôi ơi, bác ra đối rắn quá! Em Song Thu vốn tài hèn, trí mọn nên đối mãi không thành. Nhưng vì bác đã mời đích danh, nếu em không đối sẽ thành bất nhã. Bởi vậy, em đành bắt chước bác Minh Tư xin phép được tương đối đối với bác vậy. Mong bác thông cảm cho.
    Vế ra:
             Chồng tê, vợ cũng tê, rủ nhau ra phố tê, ăn cháo tê tê, nóng tê đầu lưỡi ( Tạ Anh Ngôi )
     Các vế đối lại:
             1, Vợ chôm, chồng cũng chôm, đưa nhau vào Giồng Trôm, buôn quả chôm chôm, bị chôm lắc vàng.
             2, Vợ bé, chồng cũng bé, dắt nhau vào Sông Bé, dựng nhà bé bé, gần bé nhất làng
                                                                               ( Vũ Thị Song Thu )
- Tự nhận xét :
             Vế 1, đối không chỉnh về thanh điệu. Vì các từ  "chôm" trong vế đối đều mang thanh bằng , không dấu giống như thanh điệu của từ " tê" trong vế ra.
              Vế 2, mệnh đề cuối :" gần bé nhất làng" của vế đối lại không chỉnh với :"nóng tê đầu lưỡi" trong vế ra

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét