Chủ Nhật, 1 tháng 1, 2012

Lại dự đối vui

Thấy thầy Tuân mời đối lĩnh nhuận bút, thích quá mình tham dự ngay. Cầu trời trúng thưởng để khao các bạn nhân dịp năm mới.
       Vế ra:
                       Vợ ông Ba, bà Ba là bà cả
       Các vế đối lại là :
                        1, Chồng bá cả, bác cả tức bác hai
                         2, Chồng thím Bốn , chú Bốn là chú ba

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét