Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2012

ĐỐI VỚI ĐỖ ĐÌNH TUÂN

Vế ra:
           Nhìn sung thấy sướng  ( Đỗ Đình Tuân )
Các vế đối lại:
           1, Ngắm chán lại chê
            2, Lấy chồng hóa chềnh
                                 ( Vũ Thị Song Thu )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét