Thứ Ba, 3 tháng 1, 2012

LẠI DỰ ĐỐI VUI LĨNH THƯỞNG

Vế ra đối:
            Vợ ông Ba, bà Ba là bà cả
                     Đỗ Đình Tuân
Các vế đối:
          1,  Con bác trưởng, anh Trưởng tận thứ tư
          2,Nhà cụ Thứ, bà thứ tức bà hai
                        Vũ Thị Song Thu
        

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét